Tehnologija slane sobe

Slana soba je halokompleks koji se sastoji od prostorije čije su sve površine, (zidovi, plafon i pod) prekriveni kamenom soli i halogeneratora. Specijalan prekrivač od soli, uz dekorativnu funkciju, služi kao izolacija od vlage u  vazduhu i pomaže u održavanju aseptičkih osobina prostora slane sobe.

Najvažnija stavka ovih tretmana je kvalitetan halogenerator.
Halogenerator je uređaj koji stvara suvi soni aerosol i uduvava ga u slanu sobu. Halogeneratori koji se koriste u Sorelaks slanim sobama sadrže u sebi  mikroprocesor i savremene senzore koji prate i održavaju idealnu temperaturu i relativnu vlažnost vazduha i koncentraciju suvog sonog aerosola..  
Za razliku od speleoterapije koja se oslanja samo na prirodno kreirani aerosol koji se tokom godina stvorio od soli sa zidova pećine, halogeneratori obezbeđuju precizno kontrolisanu koncentraciju suvog sonog aerosola pod kontrolisanim temperaturnim i uslovima relativne vlažnosti, u isto vreme regulišući veličinu i brzinu čestica suvog sonog aerosola.

Slana soba ima stabilnu vlažnost (relativna vlažnost vazduha od 40 do 60%) i stabilnu temperaturu vazduha (18 – 24oC). Pod ovakvim uslovima stvara se hipoalergeno i hipobakterijsko okruženje. Merenje mikrobiološke kontaminacije prilikom tretmana u slanoj sobi pokazuju da 1m3 sadrži od 90 do 200 saprofitnih mikroorganizama (prema standardu o sterilitetu vazduha koji je prepisala Svetska Zdravstvena Organizacija  1m3 bi trebalo da sadrži manje od 300 mikrobakterijskih tela).

 
SORELAX